angle-left Quay lại

Mô hình thúc đẩy kinh tế số phát triển

IA
ICTI Admin, đã chỉnh sửa 1 Năm trước.

Mô hình thúc đẩy kinh tế số phát triển

Youngling Đã gửi: 10 Tham gia từ: 21/03/2019 Bài gửi mới nhất
Những mô hình thúc đẩy kinh tế số phát triển
ND
Cho phép người dùng chưa đăng ký, đã chỉnh sửa 1 Năm trước.

RE: Mô hình thúc đẩy kinh tế số phát triển

Hiện đang có mô hình nào để phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng không các bạn? Mình đang muốn quan tâm và muốn biết có đơn vị nào tư vấn ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ không?
Bình luận nhanh